Mye av vår tid bruker vi på restaurering og vedlikehold av trebåter. Vi restaurerer båter som er i dårlig forfatning eller som skal bygges om for å komme tilbake til en mer original, stilmessig eller tidsriktig stand. Restaurering kan omfatte hele båten eller enkelte områder. Gleden ved å sette i stand en klassisk båt til sitt originale utseende, er noe vi setter stor pris på.

Restaurering er et fagområde som er komplekst fordi vi må ta hensyn til mange faktorer.

Dette kan være:

  • Båtens historikk
  • Vurdering av tradisjonelle byggemetoder opp mot nye
  • Vurdering av materialvalg
  • Restaureringens omfang
  • Kostnadskontroll
  • Prosjekter kan avdekke ukjente skader

Vi hjelper våre kunder med prosjektanalyse og kostnadsanslag. Vi samarbeider også gjerne med kunder som selv ønsker å gjøre deler av restaureringen.