Morild Marin as kan produsere og reparere deler i kompositt. Kompositter er et fagområde hvor det har skjedd en enorm utvikling de siste 20 årene. Dette er teknologi som hovedsakelig har kommet fra luftfartsindustrien og har etter hvert blitt tilgjengelig for bruk i båter hvor vekt, styrke og fart er viktig. Med kompositter tenker vi stort sett på konstruksjoner som inneholder et kjernemateriale, for eksempel divinycell, med glassfiber, karbonfiber eller kevlar i laminatet rundt.

Eksempler på områder der kompositter kan brukes:

  • Bygging av nye båter
  • Forsterkning av motorfundamenter
  • Bygging av lettvektinnredninger
  • Reparasjon av skader på komposittbåter
  • Produksjon av deler til selvbyggere (skott etc.)

Vi bygger også kompositt-komponenter til andre formål enn båt. Ta kontakt for råd og prisanslag.