Morild Marin as er et selskap som kombinerer tradisjonelle byggemetoder med moderne materialer. Vår stab består av fire faglærte båtbyggere med bred erfaring fra ulike bedrifter og prosjekter.

Våre mål er:

  • Høy kvalitet
  • Profesjonell prosjektgjennomføring
  • God kommunikasjon med kundene.

Vi har kompetanse og kunnskap på bygging, reparasjoner og vedlikehold av fritidsbåter og yrkesbåter.

Dette gjelder:

  • Trebåter med kravell, klink og kaldbakte skrog
  • Kompositt- og glassfiberkonstruksjoner
  • Innredninger
  • Dekk
  • Overbygg
  • Master